Video thực tế các mẫu xe

Video thực tếcác mẫu xe

GIANT ATX 660 2017: XEM TẠI ĐÂY

GIANT FCR 3300 2016: XEM TẠI ĐÂY

GIANT XTC 820 27.5″ 2016: XEM TẠI ĐÂY

GIANT ATX620S 2016: https://youtu.be/7U2-P0_DkwY

GIANT XTC800 2016: https://youtu.be/Alrr06qKLEA

LAUX TRIUMPH 2.0: https://youtu.be/Lmxc5C3T51A

GIANT ATX850 2016: https://youtu.be/zkX-YE4iEEo

TrinX M136 2016: https://youtu.be/9xqmU5QskkY

Giant Escape 2 city: https://youtu.be/wxHaYNK95NM

Giant Escape 2: https://youtu.be/_VMdh75CXI4

Carbon LauX Overfly 2.0 Carbon: https://youtu.be/Zc1GJu-a1Hg

Galaxy MS3: http://youtu.be/r8b8Sm7hDdE

Galaxy ML250: http://youtu.be/lvTmRhmR0KE 

Galaxy XC20: https://youtu.be/Pr754MgqidM

Galaxy XC60: http://youtu.be/fsTVPFHJQK0 

Giant ATX660: https://youtu.be/hV1Jam353Eo

TrinX R300: https://youtu.be/cJ1d8icdxuc

TrinX D600 Discover: https://youtu.be/wLRNs3S1KJw

HUMMER vành đúc: https://youtu.be/KsjGPJ6A4tM

Jett Strada 2015: http://youtu.be/0W_bJ_gO2-w

Jett Strada Comp 2015: http://youtu.be/3klVNWxG6WI

CANNONDALE TRAIL6 (USA): http://youtu.be/M0xIPgFrye4 

Cannondale Trail 5 2015 (hàng USA):  http://youtu.be/ezQNwxO1i6o 

CANNONDALE CAAD8 8 CLARIS: http://youtu.be/yA98vmseSE4

TrinX X1: http://youtu.be/vvC-t575JqQ

TrinX X4, X4S: http://youtu.be/veFkcxlxj0o

TrinX 6A 2015: http://youtu.be/oREai8v-t9U

TrinX YS2621D (Xe gập): http://youtu.be/dYsrsYVdyls

 
 
Galaxy H2 (xe gập): http://youtu.be/lG5-4jmu8HQ
 
Giant Ineed 1500, 1700, 1900: http://youtu.be/LDsV5QgoWh8