Hướng dẫn lắp ráp xe mới

Link hướng dẫn lắp ráp xe đạp thể thao TrinX M136 (và các dòng tương tự như TrinX M066, M026, M134,…)